Machines in three Dimensions EOOD

Услуги

Освен основното производство на металообработващи машини, фирмата приема и външни поръчки за изработка на механодетайли, като разполага със следното технологично оборудване.

Нишкова Електро - Ерозийна машина ROBOFIL-400

Обхвата на работната зона е:

X:400mm / Y:300mm / Z:175mm

Струг

C11 MB500

Обхвата на работната зона е:

X:500mm / Ø:220mm

Кръгъл Шлайф

KU 250-04

Обхвата на работната зона е:

X:750mm / Ø:220mm

Плосък Шлайф

BLOHM HFS 204

Обхвата на работната зона е:

X:400mm / Y:200mm / Z:450mm

Универсална Фреза

УФ 251

Обхвата на работната зона е:

X:1000mm / Y:300mm / Z:350mm

Универсална Фреза

ACIERA F4

Обхвата на работната зона е:

X:400mm / Y:220mm / Z:400mm